मुख्य पान आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा

विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 6-10
PMC - Aundh
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 11-13 ,  24-25 ,  36-36
PMC - Ghole Road
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 26-29 ,  34-34
PMC - Kothrud
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 30-33 ,  35-35
PMC - Warje Karvenagar
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 21-23 ,  40-41
PMC - Dholepatil Road
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 2-3 ,  17-19
PMC - Nagar Road
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-1 ,  4-5 ,  14-16
PMC - Sangamwadi
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 39-39 ,  47-48 ,  59-60 ,  65-65
PMC - Bhavani Peth
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 57-57 ,  64-64 ,  66-68 ,  71-71
PMC - Sahakar Nagar
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 37-38 ,  49-51 ,  58-58
PMC - Kasba Vishrambagwada
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 52-56
PMC - Tilak Road
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 20-20 ,  42-46
PMC - Hadapsar
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 61-63 ,  70-70 ,  72-72
PMC - Bibwewadi
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 69-69 ,  73-76
PMC - Dhankavadi
 

 

ताज्या घडामोडी
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
  
ताज्या घडामोडी


पुणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ प्रभाग क्र. ४० - मतदान केंद्रांची यादी
पुणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ प्रभाग क्र. ४० - मतदान केंद्रांची यादी
 
    
पुणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ प्रभाग क्र. ४० अंतिम यादीचा कंट्रोल चार्ट
पुणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ प्रभाग क्र. ४० अंतिम यादीचा कंट्रोल चार्ट
 
    
पुणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ४० - अंतिम मतदार यादी
पुणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ४० - अंतिम मतदार यादी
 
    
पुणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ प्रभाग क्र. ४० प्रारूप यादीचा कंट्रोल चार्ट
पुणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ प्रभाग क्र. ४० प्रारूप यादीचा कंट्रोल चार्ट
 
    
पुणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ४० - प्रारूप मतदार यादी
पुणे महानगरपालिका पोट निवडणूक २०१३ - प्रभाग क्र. ४० - प्रारूप मतदार यादी
 
    
प्रभागनिहाय मतदान केंद्र यादी
प्रभागनिहाय मतदान केंद्र यादी
 
    
निवडणूक कार्यक्रम शासन राजपत्र
निवडणूक कार्यक्रम शासन राजपत्र
 
    
निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहा.निवडणूक निर्णय अधिकारी संपर्क तपशील
NA
 
    
प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी हरकत व सूचना बाबत जाहिर प्रकटन
 
    
हरकत / सुचना देणेसाठी अर्जाचा नमुना -
हरकत / सुचना देणेसाठी अर्जाचा नमुना सोबत देत आहे.
 
    
पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक - 2012
निवडणूक कार्यक्रम
 
    

 

 
      © Pune Municipal Corporation General Election 2012 (पुणे महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२ )
Website developed by - Ultimate ITPL